• Μπενφοτιαμίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Benfotiamine is an advanced, fat-soluble form of vitamin B1. Highly absorbable, it is both bioactive and therapeutic.** It is known to help balance blood sugar already within normal range as well as:**

Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4