Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

Φύλλο Βασιλικού κομμένο & κοσκινισμένο (Οργανικό), 1 lb (454 g) Σακκούλα

Τιμοκατάλογος: € 15.08
Εξοικονομείτε: € 4.11
Η τιμή μας: € 10.97   (Μείον 27%)

You can add an item to cart by clicking on the button

Συστατικά: Organic Basil Leaf (Matricaria Recutita) Cut & Sifted
Προτεινόμενη χρήση: Daily serving size: 1/4 tsp (500 mg)
Άλλες πληροφορίες: Although you might not recognize its botanical name of Ocimum basilicum, you certainly enjoy using dried Basil in your favorite home-cooked recipes. Starwest brings you dried fresh Basil in cut and sifted, powdered, as well as organic and kosher forms for your use.
Although Basil may help to provide antispasmodic and stomachic properties, it is also used for culinary purposes. Both Mediterranean and Asian cuisines rely on this special herb to flavor their dishes. Pesto is a savory oil-based sauce used in pasta and pizza recipes that utilizes this herb. Marinara sauces cry out for ample quantities of this flavoring. One of the simplest summertime recipes is to slice fresh tomatoes and mozzarella, sprinkle with the herb, and then add a bit of good-quality olive oil and balsamic vinegar. Asian rice salads and fish recipes often benefit from the addition of this succulent herb. Dried Basil Leaves are sometimes added for a piquant counter taste to ice cream and other desserts.