• Αιθέριο έλαιο εξισορρόπησης

  • Περισσότερες πληροφορίες

Find your center with our Balance Essential Oil, blending some of the best meditation-enhancing essential oils in aromatherapy. The earthy and sweet aroma of this blend:

  • Is sublimely grounding and centering**

  • Helps find equal connection between your feet and ground, your body & mind**

  • Promotes mindful meditation**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2