• Αιθέριο έλαιο εξισορρόπησης

  • Περισσότερες πληροφορίες

Find your center with our Balance Essential Oil, blending some of the best meditation-enhancing essential oils in aromatherapy. The earthy and sweet aroma of this blend:

  • Is sublimely grounding and centering.
  • Helps find equal connection between your feet and ground, your body & mind.
  • Promotes mindful meditation.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2