• Αρωματικό έλαιο πούδρας για βρέφη

Light and clean, Baby Powder Fragrance Oil opens a world of possibility for any craft lover. With aromas reminiscent of cheerful babies and childhood memories, you'll find baby powder fragrance oil perfect for:

  • Baby shower themed projects
  • Adding a light, refreshing scent to any fragrance blend
  • Creating candles, potpourri, body products, and more!
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2