• Υγρό εκχύλισμα Avena Sativa

  • Περισσότερες πληροφορίες

Avena sativa is the grassy part of the oat plant. Historically, the plant has been used as an aphrodisiac, promoting sexual stamina and drive.** Available as a supplement, avena sativa also works to:

Εμφάνιση 1-3 από 3
Εμφάνιση 1-3 από 3