• Έλαια Attention

  • Περισσότερες πληροφορίες

Attention Oil combines nature’s finest clarifying essential oils to create a blend that emits a fresh, herbal aroma. Reminiscent of the scent of walking through a garden nursery, the smell of Attention Oil:

  • Energizes and revitalizes the senses.
  • Clarifies and focuses.
  • Is wonderful in any diffuser to fill the air with its unique scent.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2