• Συμπληρώματα σπαραγγιού

  • Περισσότερες πληροφορίες

Enjoyed for thousands of years as a vegetable, asparagus has also long been used in traditional herbal wellness traditions. Asparagus supplements:

  • Are made from the young shoots of Asparagus officinalis

  • Help support urinary wellness and comfort**

  • Offer cleansing properties and support overall wellness**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2