• Πυρήνες βερίκοκου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Apricots, the familiar yellow-orange fruits, have a versatile profile of uses. They can be enjoyed fresh, eaten when dried, or even made into a soothing topical skin and hair oil! Piping Rock is excited to offer:

  • Dried apricots, for when you're looking for a fresh burst of flavor

  • Apricot kernels, a popular snack to enjoy by the handful any time of day

  • Apricot kernel oil, which can be used in aromatherapy or as a massage and hair oil

Εμφάνιση 1-5 από 5
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-5 από 5