• Λάδι γλυκάνισου

  • Περισσότερες πληροφορίες

A warm and spicy-sweet aroma, anise oil is derived from the Pimpinella anisum plant. In aromatherapy, anise oil:

  • Offers soothing tranquility for the mind, body, and spirit.
  • Helps instill a sense of balance, especially during meditation.
  • Uplifts the spirits.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2