• Λάδι γλυκάνισου

  • Περισσότερες πληροφορίες

A warm and spicy-sweet aroma, anise oil is derived from the Pimpinella anisum plant. In aromatherapy, anise oil:

  • Offers soothing tranquility for the mind, body, and spirit**

  • Helps instill a sense of balance, especially during meditation**

  • Uplifts the spirits**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2