• Γλυκάνισο

  • Περισσότερες πληροφορίες

An herb perhaps best known for its licorice-like flavor, anise (or aniseed) has long been a staple of cuisines and wellness traditions alike. Anise seed supplements:

  • Supply the seeds of the Illicium verum plant in easy-to-take form.
  • Have been traditionally used to support digestive health and comfort.**
  • Contain naturally-occurring flavonoids and antioxidant activity.**
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2