• Έλαιο Amyris

  • Περισσότερες πληροφορίες

Once mistaken for Sandalwood, Amyris Oil’s warm, woody aroma has made it a popular meditative aid in aromatherapy. This oil, steam distilled from the aromatic bark, may:

  • Encourage a sense of calm as it soothes.
  • Help to ease occasional stress and tension.
  • Act as a grounding bottom note in perfumery.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2