• Έλαιο Amyris

  • Περισσότερες πληροφορίες

Once mistaken for Sandalwood, Amyris Oil’s warm, woody aroma has made it a popular meditative aid in aromatherapy. This oil, steam distilled from the aromatic bark, may:

  • Encourage a sense of calm as it soothes**

  • Help to ease occasional stress and tension**

  • Act as a grounding bottom note in perfumery

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2