• Άλφα λιποϊκό οξύ

  • Περισσότερες πληροφορίες

Known as the “Universal Antioxidant,” R-Alpha Lipoic Acid assists in regenerating other nutrients, including Vitamin C and E and CoQ10.** R Lipoic Acid supplements works to promote sugar metabolism as well as:**

Εμφάνιση 1-10 από 19
Εμφάνιση 1-10 από 19