• Αφρικανικό μάνγκο

  • Περισσότερες πληροφορίες

African Mango dietary supplements are specially formulated to optimize peak metabolism, helping encourage feelings of "fullness."** As a supplement, it also:

  • Supplies abundant soluble fiber.**

  • Supports weight management goals alongside proper diet and regular exercise.**

  • Supplies beneficial ellagic acid and glycosides.**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2