• Ακακία

  • Περισσότερες πληροφορίες

Acacia Fiber is sourced from the Acacia seyal tree, which is a thorny native to Africa. The tree itself can grow to be up to 15 feet tall and belong to the Mimosaceae family. There are over 1000 species of this tree worldwide! Today you can get...

  • Acacia Fiber in a powder form 
  • Easy-to-take supplement
  • Add to smoothies, and more.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2