• Έλαιο σανδαλόξυλου

  • Περισσότερες πληροφορίες

One of the most prized essential oils in aromatherapy, sandalwood oil is steam distilled from the fragrant wood of the East Indian sandalwood tree. In aromatherapy, Sandalwood Oil:

  • Gently instills a sense of tranquility**

  • Is a popular soothing meditative aid**

  • Helps with quiet contemplation**

Εμφάνιση 1-6 από 6
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-6 από 6