• Έλαιο πεύκου

  • Περισσότερες πληροφορίες

The woody, cool and distinctively crisp aroma of Pine Needle Oil comes from the Scots Pine tree. Pine oil steam distilled from this evergreen tree is often used in aromatherapy practices for:

  • Revitalizing and invigorating

  • Soothing for occasional release of stress

  • Enlivening for the senses

Εμφάνιση 1-5 από 5
Εμφάνιση 1-5 από 5