• Έλαιο σμύρνας

  • Περισσότερες πληροφορίες

The ancient and revered oleoresin from which myrrh essential oil is derived has long been a sacred part of human history. With its warm, earthy aroma, myrrh essential oil is often used in aromatherapy for:

  • Awakening spirituality, especially in meditation.
  • Calming and balancing.
  • Opening doorways to inner contemplation.
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4