• Έλαιο λεμονιού

  • Περισσότερες πληροφορίες

A fresh glass of lemonade, the smell of a clean home… Our love of the aroma of lemons is timeless, and as an essential oil it is appreciated for its aromatherapy benefits that include:

  • Promoting skin and hair health**

  • Helping with concentration and memory**

  • Invigorating and refreshing the mind and body**

Εμφάνιση 1-10 από 13
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-10 από 13