• Έλαιο από λιβάνι

  • Περισσότερες πληροφορίες

Frankincense oil has been revered and treasured for thousands of years as a spiritual enlightener. Frankincense oil's aromatherapy benefits also include:

  • Promoting youthful-looking skin.
  • Encouraging uplifted moods and feelings of euphoria.
  • Aiding in meditation.
Εμφάνιση 1-5 από 5
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-5 από 5