• Έλαιο ευκαλύπτου

  • Περισσότερες πληροφορίες

The use of Eucalyptus Oil dates back to aboriginal tribes in Australia, who recognized the plethora of benefits the eucalyptus tree has to offer. Created from the fresh leaves and branches from the top of the plant, eucalyptus oil:

  • Has a woody, penetrating aroma that can be refreshing and energizing**

  • Emits an air of stimulating cleanliness**

  • Is popular for its soothing properties**

Εμφάνιση 1-10 από 10
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-10 από 10